fbpx

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม

12 มิ.ย. 2022
158

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของ ค้าขายกับ บริษัท ธาริกันฟู้ดส์ จำกัด

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที