fbpx
วันจันทร์, 6 กรกฎาคม 2563

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
.
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
.
#AFM #ไส้กรอกAFM #ไส้กรอกชีส