fbpx
วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

ประกาศผลรางวัลกินลุ้นทอง

30 พ.ย. 2019
757

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล”กินลุ้นทอง กับ #ไส้กรอกAFM “แจกกันครั้งนี้เป็นแสนบาท ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 62 ท่าน เช็ครายชื่อกันได้เลย

.โดยมีรางวัลดังนี้รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 12 รางวัลรางวัลที่ 2 บัตรกำนัล Makro มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล

.และขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ ส่งใบเสร็จแม็คโครทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมดีดีอีก #AFM จะรีบมาบอกนะคะ

.เงื่อนไขเบื้องต้น การรับรางวัล

ข้อ11) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลในวันที่รับมอบรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ด้วยตนเอง
16) ผู้โชคดีสามารถรายงานตัวผ่านทาง Facebook ช่องทาง AFM THAILANDโดย inbox หรือ LINE @AFMTRKแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุรอบการประกาศที่ได้รับรางวัล พร้อมบอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรูปถ่ายใบเสร็จที่ใช้ร่วมรายการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุบนใบเสร็จไว้หลังจากมีการจับรางวัลอีกด้วย

.รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดของกิจกรรม https://www.afmtrk.com/hotpromotion/


ขอแก้ไขรายชื่อผู้รับรางวัลที่2

เนื่องจากบริษัทพบว่า มีรายชื่อผู้รับรางวัลที่ 2 ซ้ำกับรายชื่อผู้รางวัลที่ 1 ตามข้อกำหนดแล้วผู้รับรางวัลสามารถรับได้เพียง1 รางวัลเท่านั้น
ดังนั้นบริษัทขอเลื่อนลำดับสำรองของผู้ถูกรางวัลที่ 2 ขึ้นมาอีก 2 ลำดับเพื่อทดแทน
ในลำดับที่ 2 (เดิม) คือคุณธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ และอันดับที่ 39 (เดิม) นางสาววันวิสาข์ กงวงษ์ ที่มีรายชื่อซ้ำ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที