fbpx
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

102 อาชีพ ค่าเทอม ถูก และดีมาก โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

102 อาชีพ ค่าเทอม ถูก และดีมาก โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำหรับคนที่อยู่ ใน กทม. และจังหวัดใกล้เคียงมองหาอาชีพที่ใช่ อยากสร้างรายได้ ตลอดไป วันนี้ ทางกรุงเทพได้ดำเนินการ สร้างโอกาสให้พวกเราได้เข้าถึงอาชีพต่างๆที่สามารถดำรงค์เลี้ยงชีพ ทั้งนี้แม้ไม่มีเงินมากเราก็สามารถเรียนได้เพียงมีความตั้งใจ และเพียรพยามเราก็จะสำเร็จได้เช่นกัน วันนี้แอดจะพาไปรู้จักสถานที่ฝึกฝีมืออาชีพดังต่อไปนี้

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ค่าเทอม ถูก

เป็นแหล่งให้การศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาปกติ ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้  นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว    เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบ่งการเรียน การสอนออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ ค่าเทอม ถูก

          รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม

          รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

          รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม

          เปิดสอน 3 รอบ คือ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. และภาคค่ำ เวลา 17.00 – 20.00 น.

 

ปัจจุบัน มีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้

           1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เลขที่ 4095/25-26 ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2246 1592

            2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง (หลัง สน.ยานนาวา) แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 0 2236 6929

            3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) เลขที่ 4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2246 5769

            4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เลขที่ 99/3 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0 2251 7950

            5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  เลขที่ 208 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร. 0 2426 3653

            6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) เลขที่ 38 หมู่ 4 วัดศรีนวลธรรมวิมล ซอย    เพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง/เขต      หนองแขม กทม. 10160 โทร. 0 2429 3573

            7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เลขที่ 6/199 ล็อก 6 ถนนอาจณรงค์  แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0 2240 0009

            8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เลขที่ 6/246 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนลาดพร้าว 71 แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230  โทร. 0 2514 1840

            9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เลขที่ 46/4 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530 โทร. 0 2543 2903

            10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปภัมภ์) เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 35 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร. 0 2410 1012

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1.ประเภทวิชาอุสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

1          รถจักรยานยนต์

2          เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

3          ไฟฟ้ารถยนต์

4          เครื่องจักรยานยนต์

5          ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์

6          ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

7          ไฟฟ้ารถยนต์

8          งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

9          งานเครื่องยนต์ดีเซล

10         งานปรับอากาศรถยนต์

11         งานไฟฟ้ารถยนต์

12         งานเครื่องล่างรถยนต์

13         งานส่งกำลังรถยนต์

14         งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

15         งานติดตั้งแก๊สรถยนต์

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

16         ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ

17         ช่างเครื่องเสียง

18         ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น

19         ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่

20         ช่างซ่อมโทรทัศน์

21         ช่างเครื่องขยายเสียง

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

22         เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

23         ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน

24         ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์

25         เครื่องปรับอากาศ

26         การพันมอเตอร์

27         การควบคุมมอเตอร์

28         เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

29         เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนไม้

30         เครื่องเรือนห้องนั่งเล่น

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

31         พิมพ์ดีดไทยและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

32         พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

33         อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

34         การใช้งานโมบายเทคโนโลยี

35         พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

36         ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

37         ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

38         ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

39         ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ

40         ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

41         ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

42         ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

43         ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

44         ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

45         ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

3.ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟขั่นและสิ่งทอ

46         เสื้อผ้าสตรี 7

47         สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 2

48         เสื้อผ้าสตรี 1

49         เสื้อผ้าสตรี 2

50         เสื้อผ้าสตรี 3

51         เสื้อผ้าสตรี 4

52         เสื้อผ้าสตรี 5

53         สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี 1

54         ชุดสูทสตรี 1

55         ออกแบบแฟชั่น 1

56         ชุดโอกาสพิเศษ 1

57         ชุดชั้นในในสตรี

58         เสื้อผ้าบุรุษ 1

59         ผลิตภัณฑ์งานผ้า

60         เสื้อสตรี

61         เสื้อผ้าเพื่อการค้า

62         ตัดเย็บกระโปรงสตรี

63         ชุดติดกัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

64         อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ

65         อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ

66         อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด

67         อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

68         ขนมอบ

69         อาหารไทย

70         อาหารนานาชาติ

71         อาหารไทย

72         ขนมไทย

สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์

73         จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

74         งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

75         จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ

สาขาวิชาเสริมสวย

76         แต่งผมสตรี

77         ซอยผมสตรี

78         แต่งหน้า แต่งเล็บ

79         ม้วนผม

80         แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ

81         เกล้าผม

สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ

82         ตัดผมสุภาพบุรุษ

83         ซอยผมสุภาพบุรุษ

สาขาวิชาการตัดแต่งขนสุนัข

84         การตัดแต่งขนสุนัข

4.ประเภทวิชาศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับ

85         การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ

86         การทำตัวเรือนเครื่องประดับ

87         การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี

88         การเจียระไนพลอย

สาขาวิชาศิลปะการดนตรี

89         คีย์บอร์ด

90         กีต้าร์

91         การขับร้อง

สาขาศิลปหัตถกรรม

92         บาติก

5.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขานวดแผนไทยประยุกต์

93         นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

94         นวดน้ำมันหอมระเหย

95         นวดฝ่าเท้า

6.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

96         ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

97         คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น

98         อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช

99         การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล

100       คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

101       คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

102       การผลิตเห็ดเพื่อการค้า

ค่าสมัครเรียน หลักสูตรละ 105 บาท

ยกเว้น หลักสูตรคอมพิวเตอร์และสปา 305 บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง 

กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร. 0 2247 9496

หรือ www.bmatraining.ac.th

หรือ ติดตาม http://www.bangkok.go.th/

ค่าเทอม

สำหรับผู้สนใจอบรมออนไลน์วิชาชีพฟรี คลิก

หรืออ่านบทความอื่นเพิ่มเติม คลิก

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที