fbpx

สินค้าAFM ได้ผ่านการรับรอง ฮาลาลทุกชิ้น halal food

สินค้า afm ไส้กรอกชีส ได้รับการรับรองจากฮาลาล
สินค้าได้รับการรับรองจากฮาลาล