fbpx
วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม 2563

สินค้าAFM ได้ผ่านการรับรอง ฮาลาลทุกชิ้น halal food

สินค้า afm ไส้กรอกชีส ได้รับการรับรองจากฮาลาล
สินค้าได้รับการรับรองจากฮาลาล