fbpx
วันเสาร์, 4 เมษายน 2563

สินค้าAFM ได้ผ่านการรับรอง ฮาลาลทุกชิ้น halal food

สินค้า afm ไส้กรอกชีส ได้รับการรับรองจากฮาลาล
สินค้าได้รับการรับรองจากฮาลาล