fbpx
วันศุกร์, 2 ธันวาคม 2565

สินค้าAFM ได้ผ่านการรับรอง ฮาลาลทุกชิ้น halal food

สินค้า afm ไส้กรอกชีส ได้รับการรับรองจากฮาลาล
สินค้าได้รับการรับรองจากฮาลาล

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที