fbpx
วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

เรียนออนไลน์ ฟรี 2564

เรียนออนไลน์ ฟรี 2564 หลังจากช่วงสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา สิ่งไม่อาจคาดฝันได้กลับมาอีกครั้งคือ โควิด-19  เราต้องป้องกันตัวเองมากที่สุด ล้างมือให้ปล่อย ปิดหน้ากาก เว้นระยะห่าง พยายามติดตามข่าวสาร การ์ดอย่าตก ต้องดูแลกันด้วยนาทุกคน และบางคนอาจจะต้อง Work form home อาจจะเหงาจากงาน หรือบ่างท่านอยากฝึกฝีมือขึ้น ไปอบรมที่ไหนไม่ได้ วันนี้ เราขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ฟรี 2564 ให้กับพี่น้องทุกคน

เรียนออนไลน์มีเว็บที่แนะนำดังนี้

1. https://thaimooc.org/  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เว็บนี้ เป็นเว็บโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสร้างหลักสูตรการสอนออนไลน์เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ามาพัฒนาตนเอง จึงเหมาะสมเป็นอย่างมากในการเรียนรู้เรียนออนไลน์ เรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้บางหลักสูตรมีประกาศนียบัตรด้วยนา ต้องลองเรียนแล้ว คราวนี้เรามีดูกันว่าเค้ามีหลักสูตรอะไรบ้าง

.

1.การศึกษาและการฝึกอบรม เช่น  การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา | Design Interactive Media for Education,กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย,การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา (Design Audio Media for Education),ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล | Information System and Knowledge Management in the Digital Age เป็นต้น

2.คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ทั่วไป I  General Physics I,ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ | Artificial Intelligence for Business ,เคมีทั่วไป (General Chemistry) เป็นต้น

3.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | Ethics for Using Information Technology ,เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ | Technology for Creative Learning ,การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล | Digital Transformation , ระบบสารสนเทศทางบัญชี | Accounting Information Systemเป็นต้น

4.ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง  เช่น สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. | Building Good Brand with R.I.C.H.,จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth ,เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ | Effective Presentation Technique เป็นต้น

5.ธุรกิจและการบริหารจัดการ เช่น การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ | A new entrepreneur, บัญชีเบื้องต้น | Introduction to Accounting,การบัญชีบริหาร | Managerial Accounting เป็นต้น

6.ภาษาและการสื่อสาร เช่นภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 세계로 통하는 한국어 : 초급 Ⅰ | A bridge to the world: Korean Language for Beginners Ⅰ, ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 세계로 통하는 한국어 : 초급 Ⅱ | A bridge to the world: Korean Language for Beginners Ⅱ, ,เรียน “ญี่ปุ่นปัจจุบัน” ผ่านระบบ e-learning |“Japan Affairs” using e-learningเป็นต้น

7.วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเช่น เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน | Energy Efficient Homes Design & Decoration, แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer),เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | Environmentally Friendly Building Design and Construction Techniquesเป็นต้น

8.ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เช่น หลักพุทธธรรม | Buddhist Principles,ศิลปะศิลปากร | Silpakorn Arts ,ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ | Southern Folk Art เป็นต้น

9.สังคม การเมืองการปกครอง เช่น สุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ | Mental Health, Occupation for Work Capacity Building of Government Officer,สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม | Human Right in Justice Procedure,ประวัติศาสตร์ยุโรป | European History เป็นต้น

10.สุขภาพและการแพทย์ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ | Food for Health, การนวดสุคนธบำบัด | Aromatherapy Massage,ประวัติและตรวจร่างกาย…ใครคิดว่าไม่สำคัญ?เป็นต้น

11.เกษตรและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย | The conservation and sustainable use of native Thai plants,พลังงานทดแทน | Renewable Energy ,การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร | Agricultural Microbiology เป็นต้น

12.อื่นๆ

2. https://mooc.chula.ac.th/ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

เรียนออนไลน์ เป็นความตั้งใจขอมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ทุดคนได้เรียนกัน เป็นหลักสูตรออนไลน์ฟรีไม่เสียเงินค่าเรียน ชอบคอร์สใดลงเรียนได้เลย ผู้เขียนคิดว่าหลักสูตรส่วนมากจะเหมาะกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะมีทั้งการเรียนภาษาที่สาม เช่น สเปน หรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงานให้ได้ และที่สำคัญบางวิชามีการเปิดรับสมัครและมีการปิดรับสมัครในบางวิชา สนใจสาขาวิชาใดอย่าลืมเข้าเว็บเพื่อติดตามกันด้วยนา ประมาณนี้  โดยทางเว็บไซด์ได้แบ่ง หมวดการเรียนรู้เป็นหลายหมวดดังนี้

1 ภาษา 

2 เทคโนโลยี

3 การจัดการ

4 ศิลปะและการพัฒนาตนเอง

5 สุขภาพ

3. https://mooc.cmu.ac.th/ เรียนออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เขียนคิดว่าหลักสูตรมีบางหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนได้เลย มีอีกหลายๆหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนขั้นสูง มีเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องด้วยบางวิชาเหมาะสมในการเพิ่มทักษะวิชาชีพ เช่น Data Science Essentials , The Art of Storytelling in Business ,Design Based Thinking in Thailand เป็นต้น  ซึ่งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้

และยังมีอีกหลายที่ที่ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก เว็บต่าง ๆ อีกมากมาย ขอให้ท่านสนใจเท่านั้นท่านจะพัฒนาตัวเองได้เพราะการศึกษาได้ไร้พรมแดน  

……………………………………………………………………………..

อยากขายไส้กรอก ลูกชิ้น ทักหา LINE : @AFMTRK ได้เลย

เรียนออนไลน์

อยากหาที่ ค่าเทอม ถูกต้อง บทความนี้ 102 อาชีพ อ่านเลย คลิก

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที