fbpx
วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

หนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ธาริกันฟู้ดส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ดังนี้

1 หนังสือรับรองคุณภาพ ให้บริษัท ธาริกันฟู้ดส์ จำกัด เป็นรายตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้ ตรา AFM / TRK

2 หนังสือรับรองคุณภาพ ให้บริษัท ธาริกันฟู้ดส์ จำกัด เป็นรายตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้ ตรา P.Pork

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที