fbpx
วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2567

ป้องกันโควิด-19 กับโรงงาน AFM

26 มี.ค. 2020
487

โรงงานผลิตไส้กรอก AFM ได้มาตราฐาน
มีการตรวจวัดไข้ของผู้ปฏิบัติงานตลอด พร้อมทั้งเตรียมเจลล้างมือ และล้างตัวก่อนเข้าโรงงานเป็นไปตามมาตราฐานสากล
ขอให้ไว้ใจเรา เราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อผู้บริโภคไว้ใจเรา

มาตราฐานโรงงานAFM ป้องกันโควิด

โรงงานผลิตไส้กรอก AFM ได้มาตราฐาน มีการตรวจวัดไข้ของผู้ปฏิบัติงานตลอด พร้อมทั้งเตรียมเจลล้างมือ และล้างตัวก่อนเข้าโรงงานเป็นไปตามมาตราฐานสากล ขอให้ไว้ใจเรา เราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อผู้บริโภคไว้ใจเรา

โพสต์โดย AFM เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที