fbpx
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

3 ข้อต้องทำป้องกันไวรัสโคโรน่

3 ข้อต้องทำป้องกันไวรัสโคโรน่า #แชร์วนไป
.
1 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลหรือสบู่ ด้วยนะคะ บ่อยๆเลย
2 ต้องกินร้อนช้อนกลาง สิ่งสำคัญที่ต้องทำร่วมกันคือความสะอาด
3 ใส่แมสทุกครั้งที่อยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อป้องกันตนเองนะคะ
.
ด้วยความเป็นห่วงใยจาก #AFM

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที