fbpx
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

อ่าน หนังสือ ประโยชน์ ดี ๆ ที่น่าสนใจ

อ่าน หนังสือ ประโยชน์ ดี ๆ ที่น่าสนใจ  กิจกรรมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนคงมีได้หลากหลายรูปแบบ หรือหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคนชอบนั่งเล่นเกมส์ ชอบนั่งดูหนัง ฯลฯ  แต่มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่จริง ๆ แล้วก็มีความน่าสนใจ และสร้างความผ่อนคลายหรือสร้างอะไรใหม่ ๆ ให้ชีวิตได้ก็คือ การอ่านหนังสือ นั่นเอง ซึ่งหมายถึง หนังสืออะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือวิชาการเท่านั้น แต่เพื่อนๆ ชาว AFM อาจจะถามว่า แล้วอ่านหนังสือมันน่าสนใจอย่างไร ?  ผมเลยขอแชร์ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เผื่อจะช่วยให้เพื่อน ๆ คิดเหมือนกัน และรักการอ่านขึ้นมาได้ในที่สุดครับ !

เพิ่มมุมมองใหม่ให้ตัวเราเอง

คนเราดำเนินชีวิตได้ด้วยความคิด เพราะความคิดของเราจะกำหนดว่าให้ทำอะไร ใช้ชีวิตอย่างไร ซึ่งในแง่นี้ ความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญจริงจังมาก ๆ และส่วนตัวผมเองมองว่า การอ่านหนังสือดี ๆ สักเล่มหนึ่ง อาจจะวิชาการ หรือกึ่ง ๆ วิชาการ หรือแม้กระทั่งหนังสืออ่านสบาย ๆ แนวปรัชญาชีวิตสักหน่อย การอ่านหนังสือเหล่านี้ ก็จะช่วยให้เราเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ ให้ตัวเองได้  เมื่อเรามีมุมมองที่กว้างขึ้นจากการถอดข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ เราก็จะสามารถนำข้อคิดดีเหล่านั้นมาพิจารณาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้  เป็นการเพิ่มพลังทางความคิดให้เราได้วิธีหนึ่งครับ

AFM ทุกท่านลองเพิ่มมุมมองใหม่ด้วยการอ่านหนังสือดูนะครับ !

เพิ่มความเข้าใจคนอื่น

ผมเชื่อว่า ผู้เขียนหนังสือทุกคน คงต้องมีสิ่งที่ตนเองอยากสื่อสาร อยากให้คนอ่านรับทราบสารบางอย่าง ข้อคิด แนวคิดบางอย่าง หรือความรู้บางอย่าง จึงได้ถ่ายทอดออกมาผ่านงานเขียนของผู้เขียนคนนั้น เมื่อเราซึ่งเป็นผู้รับสารจากผู้เขียน ได้อ่านการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ มาแล้ว ก็จะทำให้เรารับทราบถึงข้อคิด แนวคิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร หรืออยากเล่าให้เรารับทราบได้ จึงแปลว่า ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือ ก็มีโอกาสที่จะเข้าใจหรือรู้จักกับข้อคิด แนวคิด ของคนอื่นๆ ผ่านหนังสือที่เราอ่านได้ไปด้วย

               ถามว่าการเข้าใจความคิดของคนอื่น ๆ สำคัญอย่างไร ?  ความเห็นของผม ตอบได้ว่า ปกติคนเรามักจะอยู่กับตัวเอง และอาจมีโอกาสที่จะตัดสินสิ่งต่าง ๆ ว่าถูกหรือผิด รวมถึงบังคับให้คนอื่น ๆ ทำตามสิ่งที่ตนตัดสินนั้น โดยยึดถือเอาความถูกผิดตามกรอบความคิดของตัวเราเองเท่านั้น ดังนั้น หากมีโอกาสที่จะเพิ่มมุมมองใหม่ เพิ่มความเข้าใจคนอื่น ๆ ได้มากขึ้นในตัวเอง  ก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่น ๆ ได้ราบรื่นขึ้น เพราะเราเข้าใจกันและกันมากขึ้น และจะไม่ตัดสินหรือบังคับใครตามความถูกผิดด้วยกรอบความคิดของตนเองเพียงอย่างเดียว ครับ !  

ขอให้ลองเติมคำตอบด้วยตนเอง !

ส่วนตัวผมเองมองว่า การเรียนรู้ การทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ มีประโยชน์ในตัวเองอยู่แล้ว และมั่นใจมากๆ ว่า ทุกคนก็สามารถเชื่อแบบผมได้ ดังนั้น ผมจึงอยากลองให้ทุกคนเติมคำตอบด้วยตนเองดูสักข้อหนึ่งครับว่า เรามองเห็นประโยชน์จากการอ่านหนังสืออย่างไรได้บ้างไหม ?  และเชื่อว่า สิ่งที่ทุกคนเติมคำตอบด้วยตนเองนั้น จะช่วยให้ชาว AFM ทุกคนได้รักการอ่านมากขึ้นด้วยตนเองด้วยครับ !!

บทความโดย : ทศพล รอบจังหวัด

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที