fbpx
วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

สร้าง สุข สำหรับ ปัจจุบัน

สร้าง สุข สำหรับ ปัจจุบัน : อยู่กับปัจจุบันอย่างไร ให้มีความสุข

สร้าง สุข สำหรับ ปัจจุบัน  เคยเป็นกันบ้างไหม ? ที่รู้สึกคิดถึงความหลังซึ่งไม่ค่อยดีกับชีวิตเท่าไหร่  หรือกังวลเรื่องในอนาคตมากเสียจนจิตใจไม่มีความสุขเลย  ชาว AFM เป็นกันบ้างหรือเปล่า ?  และมีวิธีจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้าง ?

ส่วนตัวผม ก็คงมีลักษณะแบบนั้นได้ไม่ต่างจากคนทั่วไปครับ  แต่เมื่อมีปัญหาแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขจริงไหม ? ดังนั้น ผมเลยคิดว่าวันนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเรื่องนี้กันว่า หากเรารู้สึกทุกข์ใจกับวันวาน หรือกับเรื่องอนาคต เราจะมีวิธีอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น สำหรับวิธีจัดการส่วนตัวของผม ผมคิดว่าน่าจะลองดูแนวคิดเหล่านี้ เป็นฐานให้เราสามารถยืนอยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขมากขึ้นได้ครับ ตามนี้เลย ! #ชาว AFM

1. อย่าให้อนาคตมาแทนที่ปัจจุบัน

                จริงอยู่ว่า เราต้องคำนึงถึงอนาคตในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย เพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ แต่ส่วนตัวผมคิดว่า ไม่ควรนำมาเป็นปัจจัยให้เราต้องทุกข์ใจหรือกังวลใจอะไรให้มากนัก เนื่องจากชื่อก็บอกว่า “อนาคต” เรื่องในอนาคต ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น เป็นอยู่ในตอนนี้ เมื่อปัญหาบางอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ เป็นเรื่องของอนาคต ยังไม่มีอยู่จริง หากเราไปทุกข์กับมัน ก็แปลว่า เรากำลังทุกข์ร้อนใจกับเรื่องที่ “ยังไม่มีอยู่จริง ๆ” เลย  จึงไม่ถูกต้องหากจะต้องเดือดร้อนกับเรื่องที่ยังไม่มีอยู่จริง ๆ

                นอกจากนี้ ผมมองว่า หากเรามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้ว คือ ฝึกให้ไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตหรืออดีตมากนัก จนเกินจำเป็น  หากเราฝึกฝนตนเองได้แบบนี้ การดำเนินชีวิตประจำวันของเราคงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นผลดีต่ออนาคตได้ เพราะปัจจุบันก็เป็นฐานสำคัญของอนาคตเช่นกัน หากเราเอาแต่นั่งคิดถึงอนาคตมากเกินไป ก็อาจสูญเสียโอกาสได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง หรือทำอะไรดี ๆ บางอย่างเพื่ออนาคตไปเลยก็ได้ครับ

2. อย่าสนใจอดีตที่ไร้ประโยชน์กับชีวิตประจำวัน

                ชีวิตเราที่ผ่านมาก็คงเป็นธรรมดาที่จะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักกับบางเหตุการณ์ เรื่องราว แต่สำหรับผม ผมคิดว่า เมื่อสิ่งเหล่านั้นไร้ค่า ไร้ความหมาย ไร้ประโยชน์ที่จะพูดถึงแล้ว เราก็ไม่เห็นต้องไปใส่ใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วมากนัก เราทำได้เพียงแค่ถอดบทเรียนจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ควรใส่ใจหรือให้มันมาทำร้ายความสุขของเราในทุกๆ วัน ครับ !

3. ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามี

               สาเหตุของการไม่มีความสุขในบางครั้ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคิดของเราที่อยากได้อยากมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่มีครอบครองอยู่  จริงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการ หรือเป้าหมายบางอย่างของเราก็อาจไม่ใช่เรื่องผิดหรือไม่ดี เพียงแต่เราไม่ควรนำสิ่งนั้นมากำหนดความสุขของเรา และให้ลองสังเกตรอบตัวว่า จริง ๆ แล้ว เราก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง หรือบางอย่างอยู่แล้ว ด้วย  เช่น  วันนี้เราอาจจะยังไม่สำเร็จในบางสิ่งที่หวังไว้ แต่หากเราลองมองดูดี ๆ แล้วจะเห็นว่า เราได้เห็นความพยายามของตัวเอง ได้เริ่มก้าวแรกแห่งความสำเร็จแล้ว ซึ่งเป้าหมายของเราแม้จะยังมาไม่ถึง แต่อย่างน้อยการได้เริ่มต้นก็ถือเป็นความสำเร็จเล็ก ๆ ได้แล้วเช่นกัน เป็นต้น 

                ความสำเร็จเล็ก ๆ บางครั้งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นพัฒนาการของตนเอง ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองได้แล้วเหมือนกัน  หากเรามองเรื่องเล็ก ๆ บางอย่างให้มีความสำคัญมากขึ้น ก็อาจจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นในทุก ๆ วันได้ครับ

สำหรับผม ผมขอแลกเปลี่ยนตามความคิดเห็นของผมไว้อย่างนี้ แล้วชาว AFM ทุกท่าน คิดเห็นกันอย่างไร บ้างเอ่ย ?  

บทความโดย : ทศพล รอบจังหวัด

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที